Privacy verklaring van Helena Cosmetica

Helena Cosmetica omringt de privacy van haar cliënten met zorg. De persoonlijk gegevens die u ons verschaft, beschouwen wij als strikt vertrouwelijk en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. Wij verzamelen deze gegevens slechts voor de uitvoering van uw bestelling en om u te kunnen attenderen op aanbiedingen en ander nieuws van Helena Cosmetica. De informatie die u aan Helena Cosmetica geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

We gebruiken uw IP adres voor de administratie van onze site. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.
Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.
Op onze bestelformulieren verzoeken wij de gebruikers ons van persoonlijke informatie te voorzien (zoals naam, adres, email ).
Onze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot Helena Cosmetica behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

Helena Cosmetica gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.
Helena Cosmetica zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons privacy verklaring, kunt met ons contact opnemen door een bericht te zenden aan info@helenacosmetica.nl